July 25, 2024

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế:

 

Bản Đồ Huyện A Lưới Huế

🏆 Huyện A Lưới Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

A Lưới là một huyện miền núi biên giới của tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.

Huyện A Lưới có 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn A Lưới và 20 xã, cụ thể như sau:

 1. Xã A Đớt
 2. Xã A Ngo
 3. Xã A Roàng
 4. Xã Bắc Sơn
 5. Xã Đông Sơn
 6. Xã Hồng Bắc
 7. Xã Hồng Hạ
 8. Xã Hồng Kim
 9. Xã Hồng Quảng
 10. Xã Hồng Thái
 11. Xã Hồng Thượng
 12. Xã Hồng Trung
 13. Xã Hồng Vân
 14. Xã Hương Lâm
 15. Xã Hương Nguyên
 16. Xã Hương Phong
 17. Xã Nhâm
 18. Xã Phú Vinh
 19. Xã Sơn Thủy
 20. Xã Hồng Thủy

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Cửa Hàng Hoa Tươi Huế
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Huyện A Lưới Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện A Lưới cách Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Thị Xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện A Lưới cách Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Thừa Thiên – Huế” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.