July 25, 2024

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế:

Bản Đồ Huyện Nam Đông Huế

🏆 Huyện Nam Đông Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

Nam Đông là một huyện miền núi biên giới của tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.

Huyện Nam Đông có 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Khe Tre và 10 xã, cụ thể như sau:

  1. Xã Hương Giang
  2. Xã Hương Hòa
  3. Xã Hương Hữu
  4. Xã Hương Lộc
  5. Xã Hương Phú
  6. Xã Hương Sơn
  7. Xã Thượng Lộ
  8. Xã Thượng Long
  9. Xã Thượng Nhật
  10. Xã Thượng Quảng

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Dịch Vụ Điện Hoa Huế
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Huyện Nam Đông Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện Nam Đông cách Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Thị Xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Nam Đông cách Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Thừa Thiên – Huế” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.