July 25, 2024

[wpsm_toplist]

Bản Đồ Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế:

Bản Đồ Huyện Quảng Điền Huế

Huyện Quảng Điền Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

Quảng Điền là một huyện đồng bằng ven biển phía bắc của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Huyện Quảng Điền có thị trấn Sịa và 10 xã, cụ thể như sau:

  1. Xã Quảng An
  2. Xã Quảng Công
  3. Xã Quảng Lợi
  4. Xã Quảng Ngạn
  5. Xã Quảng Phú
  6. Xã Quảng Phước
  7. Xã Quảng Thái
  8. Xã Quảng Thành
  9. Xã Quảng Thọ
  10. Xã Quảng Vinh

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Shop Hoa Ở Huế
[/wpsm_box]

Bản Đồ Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

Vị Trí Đi Lại Huyện Quảng Điền Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện Quảng Điền cách Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Thị Xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Quảng Điền cách Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Thừa Thiên – Huế” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.