May 30, 2024

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam:

Bản Đồ Huyện Tây Giang Quảng Nam

🏆 Huyện Tây Giang Hiện Nay Có Bao Nhiêu Thị Trấn, Xã:

Tây Giang là một huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh Quảng Nam. Đay là huyện ít dân nhất tỉnh Quảng Nam và là một trong những huyện có dân số thấp nhất của Việt Nam

Toàn huyện có 10 xã, trong đó có 8 xã có đường biên giới giáp Lào. Các xã đó là: A Nông, A Tiêng, A Vương, A Xan, Bha Lê, Ch’ơm, Dang, Ga Ri, Lăng, Tr’Hy. Dự kiến năm 2020 sẽ thành lập thị trân A Grông, huyện lị mới của Tây Giang trên cơ sở tách xã A Tiêng:

 1. Xã Duy Châu
 2. Xã Duy Hải
 3. Xã Duy Hòa
 4. Xã Duy Nghĩa
 5. Xã Duy Phú
 6. Xã Duy Phước
 7. Xã Duy Sơn
 8. Xã Duy Tân
 9. Xã Duy Thành
 10. Xã Duy Thu
 11. Xã Duy Trinh
 12. Xã Duy Trung
 13. Xã Duy Vinh

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> XEM THÊM: TOP 7 Shop Hoa Ở Quảng Nam
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Huyện Tây Giang Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện Tây Giang cách Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Bắc Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Tây Giang cách Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Quảng Nam” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.