Bản Đồ Thành Phố Cam Ranh Khánh Hòa

🏆 Bản Đồ Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa:

Bản Đồ Thành Phố Cam Ranh Khánh Hòa

back to menu ↑

🏆 Thành phố Cam Ranh Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

Cam Ranh là một thành phố tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Thành phố Cam Ranh có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 9 phường và 6 xã, cụ thể như sau:

 1. Phường Ba Ngòi
 2. Phường Cam Linh
 3. Phường Cam Lộc
 4. Phường Cam Lợi
 5. Phường Cam Nghĩa
 6. Phường Cam Phú
 7. Phường Cam Phúc Nam
 8. Phường Cam Phúc Bắc
 9. Phường Cam Thuận
 10. Xã Cam Bình
 11. Xã Cam Lập
 12. Xã Cam Phước Đông
 13. Xã Cam Thành Nam
 14. Xã Cam Thịnh Đông
 15. Xã Cam Thịnh Tây
back to menu ↑

🏆 Bản Đồ Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa Chi Tiết Trên Googlemaps:

back to menu ↑

🏆 Vị Trí Đi Lại Thành phố Cam Ranh Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Thành phố Cam Ranh cách Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Huyện Vạn Ninh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Huyện Diên Khánh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Huyện Khánh Sơn Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Huyện Cam Lâm Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Cam Ranh cách Huyện Đảo Trường Sa Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa.

Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh tại Khánh Hòa

 • Bản Đồ Tỉnh Khánh Hòa
 • Bản Đồ Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa
 • Bản Đồ Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa
 • Bản Đồ Huyện Van Ninh Khánh Hòa
 • Bản Đồ Huyện Diên Khánh Khánh Hòa
 • Bản Đồ Huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa
 • Bản Đồ Huyện Khánh Sơn Khánh Hòa
 • Bản Đồ Huyện Cam Lâm Khánh Hòa
 • Bản Đồ Huyện Đảo Trường Sa Khánh Hòa

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.