July 20, 2024

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa:

Bản Đồ Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa

🏆 Thị Xã Ninh Hòa Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

Ninh Hòa là một thị xã nằm ở trung tam của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Ninh Hòa là thị xã có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam

Thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồ 7 phường và 20 xã:

 1. Phường Ninh Đa
 2. Phường Ninh Diêm
 3. Phường Ninh Giang
 4. Phường Ninh Hà
 5. Phường Ninh Hải
 6. Phường Ninh Hiệp
 7. Phường Ninh Thủy
 8. Xã Ninh An
 9. Xã Ninh Bình
 10. Xã Ninh Đông
 11. Xã Ninh Hưng
 12. Xã Ninh Ích
 13. Xã Ninh Lộc
 14. Xã Ninh Phú
 15. Xã Ninh Phụng
 16. Xã Ninh Phước
 17. Xã Ninh Quang
 18. Xã Ninh Sim
 19. Xã Ninh Sơn
 20. Xã Ninh Tân
 21. Xã Ninh Tây
 22. Xã Ninh Thân
 23. Xã Ninh Thọ
 24. Xã Ninh Thượng
 25. Xã Ninh Trung
 26. Xã Ninh Vân
 27. Xã Ninh Xuân

🏆 Bản Đồ Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Thị Xã Ninh Hòa Đến Các Thành Phố, Huyện Khác:

Thị Xã Ninh Hòa cách Thành Phố Cam Ranh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Huyện Vạn Ninh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Huyện Diên Khánh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Huyện Khánh Vĩnh Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Huyện Khánh Sơn Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Huyện Cam Lâm Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Ninh Hòa cách Huyện Đảo Trường Sa Khánh Hòa bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Thị Xã Ninh Hòa Khánh Hòa.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.