December 2, 2023

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế:

Bẩn Đồ Thị Xã Hương Thủy Huế

🏆 Thị Xã Hương Thủy Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường

Hương Thủy là một thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam.

Thị Xã Hương Thủy có 12 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 5 phường và 7 xã, cụ thể như sau:

 1. Phường Phú Bài
 2. Phường Thủy Châu
 3. Phường Thủy Dương
 4. Phường Thủy Lương
 5. Phường Thủy Phương
 6. Xã Dương Hòa
 7. Xã Phú Sơn
 8. Xã Thủy Bằng
 9. Xã Thủy Phù
 10. Xã Thủy Tân
 11. Xã Thủy Thanh
 12. Xã Thủy Vân

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Shop Hoa Tươi Huế
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế Chi Tiết Trên Googlemaps

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Thị Xã Hương Thủy Đến Các Thị Xã, Huyện Khác

Thị Xã Hương Thủy cách Thành Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Huyện A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Thị Xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Hương Thủy cách Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Thị Xã Hương Thủy Tỉnh Thừa Thiên Huế.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Thừa Thiên – Huế” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.