May 16, 2022

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam:

Bản Đồ Huyện Phú Ninh Quảng Nam

🏆 Huyện Phú Ninh Hiện Nay Có Bao Nhiêu Thị Trấn, Xã:

Phú Ninh là một huyện nằm ở phía đông tỉnh Quảng Nam

Huyện Phú Ninh có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị trấn Phú Thịnh và 10 xã, cụ thể như sau:

  1. Xã Tam An
  2. Xã Tam Đại
  3. Xã Tam Dân
  4. Xã Tam Đàn
  5. Xã Tam Lãnh
  6. Xã Tam Lộc
  7. Xã Tam Phước
  8. Xã Tam Thái
  9. Xã Tam Thành
  10. Xã Tam Vinh

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Shop Hoa Tươi Quảng Nam
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Huyện Phú Ninh Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện Phú Ninh cách Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phú Ninh cách Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Quảng Nam” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.