July 25, 2024

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Thành phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam:

Bản Đồ Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam

🏆 Thành phố Tam Kỳ Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

Thành phố Tam Kỳ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 9 phường, 4 xã, cụ thể như sau:

 1. Phường An Mỹ
 2. Phường An Phú
 3. Phường An Sơn
 4. Phường An Xuân
 5. Phường Hòa Hương
 6. Phường Hòa Thuận
 7. Phường Phước Hòa
 8. Phường Tân Thạnh
 9. Phường Trường Xuân
 10. Xã Tam Ngọc
 11. Xã Tam Phú
 12. Xã Tam Thăng
 13. Xã Tam Thanh

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Shop Hoa Tươi Tam Kỳ
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Thành phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Thành phố Tam Kỳ Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Thành phố Tam Kỳ cách Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Bắc Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thành phố Tam Kỳ cách Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Thành phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Quảng Nam” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.