July 25, 2024

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Huyện Bắc Trà My Tỉnh Quảng Nam:

Bản Đồ Huyền Bắc Trà My

🏆 Huyện Bắc Trà My Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường:

Huyện Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính, gồm thị trán Trà My và 12 xã, cụ thể như sau:

 1. Xã Trà Bui
 2. Xã Trà Đốc
 3. Xã Trà Đông
 4. Xã Trà Dương
 5. Xã Trà Giác
 6. Xã Trà Giang
 7. Xã Trà Giáp
 8. Xã Trà Ka
 9. Xã Trà Kót
 10. Xã Trà Nú
 11. Xã Trà Sơn
 12. Xã Trà Tân

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Cửa Hàng Hoa Tươi Quảng Nam
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Huyện Bắc Trà My Tỉnh Quảng Nam Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Huyện Bắc Trà My Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện Bắc Trà My cách Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Bắc Trà My cách Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện Bắc Trà My Tỉnh Quảng Nam.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Quảng Nam” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.