December 4, 2023

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam:

🏆 Huyện Phước Sơn Hiện Nay Có Bao Nhiêu Thị Trấn, Xã:

Phước Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam

Huyện Phước Sơn co 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc,bao gồm thị trấn Khâm Đức và 11 xã, cụ thể như sau:

 1. Xã Phước Chánh
 2. Xã Phước Công
 3. Xã Phước Đức
 4. Xã Phước Hiệp
 5. Xã Phước Hòa
 6. Xã Phước Kim
 7. Xã Phước Lộc
 8. Xã Phước Mỹ
 9. Xã Phước Năng
 10. Xã Phước Thành
 11. Xã Phước Xuân

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: TOP 7 Dịch Vụ Điện Hoa Quảng Nam
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Huyện Phước Sơn Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Huyện Phước Sơn cách Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Huyện Phước Sơn cách Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Quảng Nam” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.