November 29, 2023

[wpsm_toplist]

🏆 Bản Đồ Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam:

Bản Đồ Thị Xã Điện Bàn Quảng Nam

🏆 Thị Xã Điện Bàn Hiện Nay Có Bao Nhiêu Phường Xã:

Thị Xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường, cụ thể như sau:

 1. Phường Điện An
 2. Phường Điện Dương
 3. Phường Điện Nam Bắc
 4. Phường Điện Nam Đông
 5. Phường Điện Nam Trung
 6. Phường Điện Ngọc
 7. Phường Vĩnh Điện
 8. Xã Điện Hòa
 9. Xã Điện Hồng
 10. Xã Điện Minh
 11. Xã Điện Phong
 12. Xã Điện Phước
 13. Xã Điện Phương
 14. Xã Điện Quang
 15. Xã Điện Thắng Bắc
 16. Xã Điện Thắng Nam
 17. Xã Điện Thắng Trung
 18. Xã Điện Thọ
 19. Xã Điện Tiến
 20. Xã Điện Trung

[wpsm_box type=”info” float=”none” text_align=”center”]
>>> Xem Thêm: Top 7 Shop Hoa Điện Bàn Quảng Nam
[/wpsm_box]

🏆 Bản Đồ Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam Chi Tiết Trên Googlemaps:

[wpsm_box]

[/wpsm_box]

🏆 Vị Trí Đi Lại Thị Xã Điện Bàn Đến Các Thị Xã, Huyện Khác:

Thị Xã Điện Bàn cách Thành Phố Hội An Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Thành Phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Đông Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Duy Xuyên Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Hiệp Đức Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Nam Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Nông Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Quế Sơn Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Tây Giang Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Thị Xã Điện Bàn cách Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam bao xa? >>> XEM NGAY

Trên đây là những thông tin mà top7vietnam muốn chia sẽ cho các bạn về thông tin của Thị Xã Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam.

[wpsm_titlebox title=”Xem thêm bản đồ các huyện xã tỉnh Quảng Nam” style=”1″]

[wpsm_list type=”star” hover=”1″ gap=small]

[/wpsm_list]

[/wpsm_titlebox]

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.